logo

EOS M100 dental, upute za tehničare

EOS CobaltChrome SP2 je slitina na bazi kobalta za zubnu metal-keramiku od koje se unutar sustava EOS M100 mogu izrađivati različite dentalne restauracije (krune, mostovi) koje se oblažu keramikom. 

Prah EOS CobaltChrome SP2 je medicinski proizvod prema klasi IIa Direktive 93/42/EZ, prilog IX, pravilo8. 

Sustav ispunjava zahtjeve za Co-Cr dentalne materijale tipa 4 sukladno normi EN ISO 22674.