logo

Strojarske konstrukcije

Izrada koncepta, korištenje 3D CAD alata, izrada 2D tehničkih crteža, reverse engineering...