logo

3D konstrukcija

KORIŠTENJE 3D CAD ALATA (ProEngineer)

U današnje vrijeme je nemoguće zamisliti razvoj proizvoda bez 3D programskog alata. 3D baza podataka pruža velike mogućnosti glede verifikacije funkcije, izrade prototipova, simulacije naprezanja, kinematike, dinamike, simulacije montaže, izrade alata, tehničke dokumentacije i slično. Izmjena podataka u oba smjera s drugim 3D sistemima je naravno uvijek moguća.